home rss login register contact
En | Fa

سايت در دست ساخت است

در دست ساخت

با ارسال نظرات و پيشنهادات خود از طريق صفحه تماس، ما را در رشد کمي و کيفي اين پايگاه ياري نماييد.

کرسی علمی ترویجی رهبری کریمانه در مدیریت اسلام

کرسی علمی ترویجی رهبری کریمانه در مدیریت اسلام

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی با مشارکت انجمن مدیریت اسلامی برگزار می کند:کرسی علمی ترویجی رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی با ارایه حجت الاسلام والمسلمین دکترعلی آقا  پیروز و نقد آقایان دکتر مح

نشست علمی تخصصی مدیریت دینی در نهج البلاغه

نشست علمی تخصصی مدیریت دینی در نهج البلاغه

نشست مدیریت دینی در نهج البلاغه  از سلسله نشست های انجمن مدیریت اسلامی با هدف ارتقای دانش مدیریت در تاریخ 12/11/94 در محل سالن کنفرانس انجمن های علمی حوزه برگزارشد.

نشست طراحی وتبیین مدل اخلاق سازمانی بارویکرداسلامی

نشست طراحی وتبیین مدل اخلاق سازمانی بارویکرداسلامی

انجمن مدیریت اسلامی برگزارمی کند:نشست طراحی وتبیین مدل اخلاق سازمانی بارویکرداسلامی با ارایۀ حجت الاسلام دکتر اسدالله اخلاقی ونقد آقای امیرحسین زاده ودبیرعلمی حجت الاسلام دکتر ابوطالب خدمتی روزدوشن

میزگرد علمی مروری بر ویژگی های مدیریت از دیدگاه اسلام

میزگرد علمی مروری بر ویژگی های مدیریت از دیدگاه اسلام از سلسله نشست های انجمن مدیریت اسلامی با هدف ارتقای وگسترش دانش مدیریت با رویکرد اسلامی با حضور آقایان حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی